czwartek, 24 maja 2012

Brian Tracy - Stosuj zasadę 80 na 20 gdzie się da


Zasada ta jest znana również jako zasada Pareta, od nazwiska włoskiego ekonomisty i jestem pewna, że każdy z was o niej słyszał. W skrócie i na przykładzie można powiedzieć, że na 10 zadań jakie mamy do wykonania, 2 z nich czyli 20% daje 80% efektów, choć ilość czasu na wykonanie każdego z tych zadań może być podobna. W przypadku przedsiębiorstw zazwyczaj 20% działalności daje 80% efektów a więc aż 80% zysków. Warto się więc zastanowić przy planowaniu własnego czasu które z tych zadań są dla nas najważniejsze i dadzą największe efekty. Zwykle dzieje się niestety tak wykonywanie zadań zaczynamy od tych mniej ważnych, a te najważniejsze zostawiamy na koniec. Wtedy może się okazać że brakuje nam na nie czasu bądź energii aby wykonać je tak jakbyśmy chcieli. Naszą uwagę zaprzątają mniej istotne działania i te ważniejsze odwlekamy w czasie, aż w końcu okazuje się nie wykonaliśmy działań, które mogłyby zaważyć na naszych losach. Te najbardziej istotne działania okazują się często najtrudniejsze, ale nagroda lub zapłata za ich rzetelne wykonanie może być naprawdę sowita i satysfakcjonująca. Przed rozpoczęciem wykonywania danego działania warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy to zadanie należy do 20% głównych zadań czy zawiera się w 80% mniej znaczących.
Reguła: „Oprzyj się pokusie załatwiania bagatelnych spraw na początku.” Pamiętaj że wybór pewnego sposobu postępowania powtarzany wielokrotnie prowadzi do powstania nawyku, którego trudno się pozbyć. Jeśli zaczynamy pracę od błahych spraw tracimy czas i energię. Gdy zaczniemy od zadań najważniejszych wytwarza się w nas siła, która pomaga nam w wykonywaniu kolejnych zadań. Już samo myślenie o rozpoczęciu i sfinalizowaniu ważnej pracy jest pożywką dla naszego umysłu i pomaga przezwyciężyć chęć odłożenia tej sprawy na później. Duma i satysfakcja z wykonania ważnego zadania jest nieporównywalna do tej z wykonania zadania błahego.

Zadanie dla ciebie: Zrób listę zadań i obowiązków jakie czekają cię w najbliższej przyszłości i wybierz te, które należą do grupy 10 lub 20% zadań głównych. Postanów sobie, że od dziś będziesz więcej czasu poświęcać na sprawy które mają wpływ na twoją przyszłość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz